Hubert Chylewski

Mentoring Junior Project Managera

Co firma będzie miała z mentora

Zadowolonego klienta z wykonanego projektu, klienta zewnętrznego lub wewnętrznego


Projekt wykonany na czas bez przekroczenia budżetu


Rzetelny obraz realizacji projektu z ryzykami przedstawionymi z odpowiednim wyprzedzeniem

Ekspresowe wdrożenie Junior PM poprzez training on the job przy zapewnienie bezpieczeństwa samego projektu

Czego nauczy się Junior Project Manager

Kompetencje miękkie

 • Jak się przygotować do spotkań z zespołem projektowym lub klientem
 • Jak zdobyć uwagę zespołu
 • Jak prezentować się profesjonalnie i pewnie
 • Podsumowanie spotkania na spotkaniu i po zakończeniu
 • Realizacja i monitoring zadań i wniosków ze spotkania
 • Pozna różnice w komunikacji z klientem, zarządem i zespołem
 • Przygotowanie zespołu do spotkań z klientem
 • Określenie niezbędnych kompetencji zespołu
 • Znalezienie zasobów wew i zew
 • Negocjacje z wykonawcami, ekspertami, przełożonymi, dostawcami
 • Jak się przygotować do nieprzewidzianych problemów
 • Opóźnienia jak monitorować, mitygować, raportować do zarządu, zespołu, klienta
 • Jak motywować zespół
 • Jak wspołpracować z innymi działami firmyprawny
 • Prowadzenie spotkań projektowych
 • Spotkania z klientem (wew/zew)
 • Budowanie zespołu
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Delegowanie zadań

Kompetencje twarde

 • Ookreślenie założeń i celów projektu - Karta Projektu - 365 view
 • Wybór metodyki prowadzenia
 • Proces współpracy z PMO
 • Wybór narzędzi projektowych (gantt, kanban board, repozytorium dokumentów,kodu, kontroli jakości, spotkań onsite/remote, komunikatorów)
 • Koncepcja i plan kontroli i monitoringu realizacji projektu
 • Przygotowanie statusów dla Zarządu, klienta, zespołu
 • Kontrola budżetu
 • Kontrola harmonogramu i/lub tempa procesu wytwarzania
 • Kontrola jakości projektu oraz wytwarzanego produktu
 • Określenie macierzy odpowiedzialności jego egzekwowanie
 • Identyfikacja i mitygacja ryzyk
 • Kontrola zmian zakresu i założeń projektowych

Jak zacząć


Prezentacja zakresu projektu High Level


Określenie celów rozwoju Junior Project Managera


Analiza kultury firmy i środowiska projektowego

Zapoznanie się ze szczegółami projektu: zakresu, klienta, harmonograma, zespółu


Określenie obecnych kompetencje Junior Project Managera, SWOT komeptencji, doświadczenie

Przygotowanie harmonogramu spotkań mentora z Junior PM i wspólnych spotkań z innymi członkami zespołu projektowego 


Określenie zakresu odpowiedzialności mentora oraz Junior PMRealizacja projektu,  monitoring, adaptacja zmian i ciągłe ulepszanie


Co Mentor wnosi

Monitoring wskaźników projektowych

> Realizacji celów projektu
> Terminów
> Budżetu
> Zmian zakresu
> Realizacja planu komunikacji projektu
> Nadchodzących zagrożeń


Przekazanie Junior PM najlepszych praktyk kompetencji miękkich i twardych w Training on the Job

Obserwacja i analiza technik i jakości prowadzenia projektu oraz komunikacji w zespole. Wyciąganie wniosków co i jak można poprawić. Wspieranie Junior PMa we wdrożeniu tych zmian.


Ocena kompetencji Junior PM przed i w trakcie realizacji projektu